Arbetsbodar 2023

Published 26/4, 2023 at 14:56

Bodar och moduler är ofta en nödvändighet för en fungerande arbetsplats, och nu släpps flera nyheter inom segmentet. Kaper presenterar sin 2.70-bod, Moelven lanserar en boendemodul, och Kubly är aktuella med en leverans av 600 moduler. Det händer också en massa hos Vallavagnen som du kan läsa om i en separat artikel på sidan 32.

2.70-bod med hög takhöjd från Kaper

Kaper Norden AB erbjuder byggutrustning av olika slag, men med en egen modulfabrik är de kanske mest kända för sina bodar och moduler. Företaget har ingen gigantisk flotta av hyrbodar som måste skickas ut på projekt, utan kan istället ofta erbjuda nyproduktion som anpassas direkt efter kundernas önskemål. Enligt Kaper själva är deras egenproducerade moduler energisnåla och har goda U-värden. Bodarna är specialanpassade med högre takhöjd.

Kapers ”2.70-bod” är lämpade för längre projekt, och med en invändig takhöjd på 270 cm har bodarna utrymme för förbättrad ljud- och ljusmiljö liksom mer avancerad ventilation i enlighet med kraven i BBR, enligt Kaper. Dessutom kan bodarna staplas i tre våningsplan. För långa projekt går denna standard och nyproduktion ofta att räkna hem jämfört med dagshyra, enligt Kaper. Bodarna kommer med återköpsgaranti, vilket ger kontroll över kostnaderna och visst skydd mot oförutsedda förändringar i planeringen. Kaper erbjuder även aktuella etablerings- och logistiktjänster, exempelvis mellanlagring och underhåll.

kaper.se

 

Ny boendebod från Kilsboden

Moelven presenterar sitt senaste bodprojekt inom Kilsboden, nämligen boendeboden REI60 som de började tillverka under våren 2020. Bodarna är byggda som tillfälliga boenden avsedda främst för byggarbetsplatser, och uppfyller brand- och konstruktionskrav enligt gällande regler. Bodarna är helt byggda i trä med innerväggar av brandtåliga skivmaterial. Bodarna är utvecklade för att kunna ge en varm och trevlig hemkänsla även ute på en arbetsplats, enligt Moelven. Bodarna går att etablera i tvåplan, och finns i sex olika modeller. Bodar för evakuering kan kombineras ihop till större lägenheter för flera personer, till endast ett rum för en person med egen dusch och toalett. Bodarna är yteffektivt byggda och är kompatibla med Moelvens övriga bodsortiment.

Byggmoduler är enligt Moelven enkla, flexibla och kostnadseffektiva, och Moelven bygger bodarna på plats i sina fabriker och levererar dem färdiga att montera komplett med ventilation, el och avlopp. De går att anpassa utifrån antal människor som kommer att använda sig av dem samt hur länge kunden är i behov av utrymmet. Ventilation, varm- och kallvatten kopplas till respektive bod. Avlopp ansluts i en kopplingslåda som är placerad i bodgavelns underkant. Varje bod utrustas med in- och uttagslåda för el, samt en överkoppling till nästa bod. Antal bodar som kan sammankopplas på varje 25 A-matning varierar beroende på bodtyp, men normalt sett går det att koppla samman fem byggbodar.

moelven.com

 

Kubly levererar 600 boendemoduler till Skellefteå

Tiden då moduler enbart användes som enkla byggnader på byggarbetsplatser är förbi. Idag är det inte ovanligt med moduler som utgör alternativ till permanenta byggnader. Ett aktuellt exempel finns i snabbväxande Skellefteå. På uppdrag av Away Group ska bod- och modultillverkaren Kubly under perioden september 2022 till sensommaren 2023 leverera 600 moduler som rymmer 1200 lägenheter. Modulerna mäter 9 x 3 meter fördelat på två lägenheter och boendeytan är 13 kvm per lägenhet. Bostäderna är inredda och färdiga för inflyttning direkt när de står på plats. Produktionstakten är hög; under projektperioden levererar Kubly upp till 20 moduler i veckan. De temporära bostäderna levereras till området Solbacken i Skellefteå för att erbjuda boende till personal som jobbar med uppbyggnaden av den gigantiska batterifabriken Northvolt. Det handlar bland annat om byggjobbare, tekniker, processinstallatörer, elektriker, samt vvs- och ventilationsarbetare. Det nya området har en yta som mäter 500 x 125 meter och blir som en ny stadsdel i Skellefteå. Modulerna utgörs av en trästomme med underrede av stålbalk.

Att bygga med utgångspunkt från en modul går snabbt, är hållbart, och ger ökad effektivitet och jämn kvalitet, enligt Kubly. Det finns idag också moduler som kan kombineras och anpassas på olika sätt utifrån behov. En förutsättning för att användningsområdena ökat är också att standarden på moduler höjts. Det går idag att tillverka boende-, kontors- och skolmoduler som det är lätt att trivas i och som innebär en bra arbetsmiljö, enligt Kubly.

kubly.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×