Bodutskottet ska främja hanteringen av landets flotta av byggbodar

Published 19/4, 2022 at 07:30

Att hyra ut byggbodar är ofta ett kostsamt och stort åtagande för en maskinuthyrare. Branschföreningen Rentalföretagens Bodutskott är en viktig instans som ska främja och underlätta uthyrarnas arbete med byggbodar. SRT har träffat bodutskottets sammankallande Fredrik Le Vau.

Det har hänt mycket runt den gamla byggbaracken från 1940 och 50-talen. Förr kunde det bli riktigt trångt mellan unikaboxar och termosar. Luften var ofta under all kritik men baracken var i alla fall tak över huvudet. Dagens byggbodar ser helt annorlunda ut, det kan Fredrik Le Vau på Ramirent bekräfta. Fredrik Le Vau jobbar till vardags som Fleet Product Manager vid Ramirent AB. Han är också sammankallande i branschföreningen Rentalföretagens Bodutskott som jobbar med bodfrågor inom föreningen.

 

60,000 byggbodar i landet hanteras av främst maskinuthyrarna

Bodfrågorna har det jobbats med flitigt både inom SRA och Hyreskedjan långt innan föreningarna slogs ihop till Rentalföretagen. Rentalföretagens bodutskott bildades 2021 då föreningarna slogs ihop och Fredrik är sammankallande sedan dess.

Bodutskottets uppgift är att ta till vara maskinuthyrarnas intressen i bodfrågor. Det innefattar i grova drag att driva frågor angående arbetsmiljöregler, lagkrav och utveckla den branschgemensamma dokument- och kunskapsbanken. Fredrik berättar att fokuset för bodutskottet är att vara ett viktigt stöd för medlemmar som håller på med-, eller som vill börja med boduthyrning. Ett stort arbete som pågår nu är att uppdatera Rentalföretagens förslag på villkor för boduthyrning. I det här arbetet ses även de föreslagna leveransvillkoren över och det innebär att avropstider, uppsägningstider och etableringsförutsättningar uppdateras. Utöver det så arbetar utskottet även med projektgruppen Lågans förslag till definition av energieffektiva byggbodar. Förslaget ska nu testas hos både leverantörer och maskinuthyrare för att se om det man kommit fram till är rimligt och funkar i praktiken. Idag finns uppskattningsvis dryga 60,000 byggbodar i Sverige och det är i huvudsak maskinuthyrarna som hanterar den här flottan. ”Eftersom en byggbod har en genomsnittlig livslängd på mellan 15 och 20 år så det är viktigt att regelverket för en energieffektiv byggbod är bakåtkompatibelt”, menar Fredrik.

 

Bodustkott med en bra dialog

Idag består bodutskottet av åtta representanter från maskinuthyrarna. Man väljer inte vilka som ska sitta i utskottet utan det är fritt fram att bli medlem om man tycker frågorna är angelägna och intressanta att jobba med. Fredrik berättar att det är en mycket bra mix av små, medelstora och stora uthyrare i utskottet idag. ”Vi har en jättebra dialog med fin balans i våra resonemang samt högt i tak”, säger Fredrik. Man träffas en gång i kvartalet i hela gruppen. Däremellan har man möten i olika arbetsgrupper som gör grovgörat så att säga och lägger fram underlag för beslut när alla träffas. Under pandemin har man träffats digitalt så Fredrik ser nu fram emot att man kommer att kunna träffas fysiskt igen. ”Digitala möten var ju en bra lösning när pandemin bröt ut men nu behöver vi träffas fysiskt igen. Digitala möten kan bli ganska långa och påfrestande. Ses man fysiskt är det lättare att hålla fokus”, säger Fredrik. I och med att fysiska möten är igång igen så kommer även Rentalföretagens årsmöte att gå av stapeln i samma anda. ”Jag ser otroligt mycket fram emot att få träffa mina kollegor i branschen i Båstad och kommer gladeligen prata med nyfikna medlemmar om bodutskottets arbete”, säger Fredrik.

I och med namnet, bodutskottet, så är det lätt att dra slutsatsen att utskottet inte jobbar med andra produkter. Så är inte fallet, utskottet hanterar hela utbudet i det som kallas för produktgrupp 93 och det innefattar även olika tillfälliga dusch- och toalettlösningar, förrådscontainrar samt personalvagnar. En del som inte ingår i bodutskottet är modul. Modul är visserligen också en, per definition tillfällig lokal så enkelt kan man säga att byggbodar är konstruerade för att utgöra en tillfällig arbetsplats i samband med ett bygge och att modul är konstruerade för att hålla en högre standard. Moduler används därför ofta som skolor, bostäder och kontor. ”Det är givetvis inte så svartvitt, men en bra definition för att förstå skillnaden”, menar Fredrik. Modul har ett eget utskott i Rentalföretagen men det är inte ovanligt att bodutskottet samverkar med dem. Fredrik fortsätter, ”När regelverk rörande byggnader uppdateras glöms ofta de tillfälliga lokalerna bort och då är det både byggbodar och moduler som drabbas så det är viktigt med en bra samverkan oss emellan.”

www.rentalforetagen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×