Branschinitiativ

Published 16/6, 2020 at 12:27

Förra gången jag skrev ledaren hade Corona precis landat i Sverige. Det var för 3 mån sedan och under den tiden har Corona epidemien påverkat mycket i våra liv.
Johan Svedlund

Nyheter och TV har smattrat siffror emot oss och i reportage har vi kunnat läsa om alla som tyvärr har drabbats av epidemien.

Inom Rentalföretagen så har betydelsen av Corona varit en orospunkt. Många företag fick känna av verkningarna omgående genom inställda leveranser. Andra har inte känt så mycket ännu, eftersom vi levererar mycket till byggsektorn, som ligger sent i konjunkturen, pågår projekten till största delen. Frågan blir hur det går med byggkonjunkturen till hösten?

Vi har gjort medlemsenkäter under kvartalet och kommer att fortsätta kommande kvartal. Svaren tyder på att ca 1/3 av företagen har känt av en minskad aktivitet och fakturering. En större andel tror på en kraftig minskning i omsättning under hösten. Vi ser också att regeringens krispaket inte är avpassade för våra företag som binder mycket kapital.

Vi i Rentalföretagen har därför tagit möjligheten till att informera och diskutera vår bransch och våra speciella utmaningar med ledamöter i Riksdagens Civilutskott. Inför detta tog vi fram en beskrivning av branschen som landade väl hos ledamöterna och som ökade förståelsen. Vi lade också fram ett antal förslag till ledamöterna, som ska ge stimulans till att göra investeringar nu, i en vikande svensk byggmarknad. 

Rapporten och förslagen kan ni läsa i ett separat reportage i tidningen.

Avslutningsvis önskar jag er en riktig skön sommar och att ni ska få vara friska så att ni kan resa i Sverige enligt det nya beskedet från Folkhälsoinstitutet. Men glöm inte bort risken utan fortsätt med försiktigheten, håll distans, träffas ute och håll koll på vad du gör med händerna.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×