Demcon 2018

Published 10/10, 2018 at 11:56

Den 27-28 september i år arrangeras den sjunde upplagan av den svenska demoleringsmässan på Infracity i Bredden norr om Stockholm. Den startades på 1990-talet under
namnet Demotech och heter sedan 2010 DEMCON.

DEMCON är en liten men naggande god branschmässa. Den skiljer sig mycket från andra mässor inom byggindustri då den främst lockar renodlade branschfolk. 

 

En unik mässa och möteplats

De sektorer som mässan sedan starten fokuserat på är rivning i alla dess form, vattenbilning, betonghåltagning, sanering, återvinning av rivningsrester, slipning och polering av betongytor, hantering av hälsovådligt byggdamm och slam med mera. Det kanske inte är så att entreprenörerna vallfärdar till mässan i stora mängder men kvaliteten på de besökande är mycket hög och det görs en hel del affärer direkt på mässgolvet.

En annan viktigt egenskap som mässan haft sedan starten är att den vartannat år är en viktig mötesplats för branschen. I Sverige och nästan hela Norden är, det som med det samlade namnet kallar demoleringsbranschen, som en stor familj där nästan alla känner alla. Därför blir DEMCON en plats där man möts, kollegor, kamrater och konkurrenter. Man utbyter erfarenheter, snackar produkter och lösningar, utbyter skvaller och rykten och bara umgås i glada vänners lag. Det är lite av det fina med DEMCON. Från arrangörshåll hoppas man att så många som möjligt skall tas sig tid och besöka mässan och under ett par dagar och se vad som våra tillverkare och leverantörer tänker och planerar inför framtiden vad gäller nya metoder, maskiner, utrustningar och verktyg.

Antalet utställare har ökat sedan mässan startade och brukar ligga mellan 35 och 40 företag.

 

Bred uppslutning

Årets utgåva av DEMCON är inget undantag och är till och med lite större än den brukar vara. Alla de klassiska namnen är med och även en rad nya. Samtliga utställare hittar du i utställarlistan på följande sidor. Leverantörerna av lätt rivningsutrustning, diamantverktyg och betonghåltagningsutrustning är fulltaliga. Här finns alla leverantörer med. Likaså leverantörerna av utrustning för slipning och polering av betonggolv vilket också gäller utrustning för hantering av byggdamm och slam. Glädjande i år är att de också finns några leverantörer av utrustning för sanering med på mässan och dessutom helt nya namn på DEMCON. Med är också två starka namn, OilQuick och Steelwrist, ifråga om snabbkopplingslösningar för rivningsverktyg. Från arrangörshåll hade man dock gärna sett att samtliga leverantörer av hydraulhammare och rivningsverktyg ställt ut på mässan. Med finns dock starka namn i Bobcat, Epiroc, Darda, Demarec och Trevi Benne. Även vattenbilningstekniken kommer att få en framskjuten roll på mässan då både Aquajet System och Conjet ställer ut. Särskilt kul är att det också finns några utställare som reser från andra länder för att ställa ut. Toolgal är ett välkänt namn och kommer från Israel. Blastrac ställer ut för att marknadsföra sitt nya bolag i Sverige. Levanto, som sedan länge har ett svenskt dotterbolag, kommer att bland annat ställa ut sin produktlinje av borrmaskiner från Shibuya. Helt ny som utställare är den finska verktygstillverkaren MotoCut. Värt att nämna är också bolaget Twilldrill från Kil, ingen utlänning kanske även om värmlänningar är ganska exotiska. Twilldrill visar en intressant innovation för håltagarbranschen.

 

Våra branschorganisationer

Som bekant arrangeras DEMCON i samarbete med BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning där branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna ingår. Båda föreningarna kommer att hålla sina höstmöten på Infracity i samband med DEMCON. Leveranstörernas intresseorganisation SSDL kommer också att hålla sitt höstmöte i samband med mässan. Inte nog med det så inbjuder den internationella paraplyorganisationen för håltagare, IACDS, till workshops direkt på mässgolvet där man hoppas samla entreprenörer från Norden. Arrangemanget är öppet för alla och kostnadsfritt. Mer information finns på länken: http://www.iacds.org/workshops/september2018.

Även den den europeiska branschorganisation för rivningsentreprenörer European Demolition Association, EDA ibjuder till workshops på samma sätt som IACDS. För den som önskar närvara finns mera information på länken: http://www.europeandemolition.org/workshops/september2018.

Två bra initiativ som rekommenderas för att komma tillsammans och utbyta erfarenheter. Värt att nämna är också att Branschföreningen för Byggnadsberedning bjuder in till branschmingel klockan 17.00 den 27 september. Minglet kommer att hållas i entrén till mässan. 

 

Demconkalas med prisutdelning

På kvällen den 27 september, det vill säga första mässdagen, klockan 19.30 börjar DEMCON-kalaset i Scandic hotels Ballroom. Insläpp startar redan klockan 19.00. Under middagen kommer mycket att hända och är en uppskattad samling som brukar locka över 300 gäster. Även i år är redan nu middagen ganska uppbokad. Under kvällen delas det prestigefyllda branschutmärkelsen Det Svenska Demoleringspriset ut. Totalt kommer priser i 12 olika kategorier att delas ut. Middagen består i en trerätters festmiddag. Under hela kvällen underhåller fusionbandet High Frequency. När programmet i ballroom är färdigt brukar inte festen sluta för det utan fortsätter ute i Scandic hotells vinterträdgård.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×