Haulotte ökar trots Covid och kriget i Ukraina

Published 26/4 at 15:30

Haulottes försäljning ökade under 2022 med 18 % till 609,7 miljoner euro, detta till trots att både pandemin och kriget i Ukraina haft stora effekter på bolaget.

År 2022 bekräftade att den globala marknaden för arbetsplattformar återhämtat sig. I Haulottes fall nådde koncernens försäljning 609,7 miljoner euro 2022, jämfört med 495,8 miljoner euro föregående år, vilket motsvarar en ökning med 18 % mellan de två åren.

I slutändan var nettoresultatet för 2022 € 17,5 miljoner euro, med det andra halvåret präglat av en ogynnsam valutaomgivning där koncernen redovisade valutaförluster på € 2,9 miljoner för året, jämfört med med vinster på 6,7 miljoner euro 2021.

I denna oöverträffade kontext av stark affärstillväxt och flera driftstörningar, ökade Haulottes nettoskuld med 105,1 miljoner euro till 246 miljoner euro, främst drivet av en ökning på 92,3 miljoner euro i rörelsekapitalbehovet, till stor del beroende på det beslut som fattades av koncernen att öka lagernivåerna för att stödja ökade produktionstakt och för att kunna svara på den starka tillväxten i orderboken.

 

Haulotte om 2023

Haulotte förväntar sig att dess försäljning kommer att växa med mer än 20 % under 2023 och att återgå till en nivå av nuvarande rörelsemarginal, exklusive valutavinster, och förluster mellan 3 % och 4 %.

www.haulotte.com

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×