IPAF lanserar säkerhetskampanj

Published 19/4, 2022 at 06:59

IPAFs nya säkerhetskampanj Don’t Fall For It betonar vikten av säkert arbete för att undvika fall vid användning av mobila arbetsplattformar. Kampanjen lanserades vid deras årliga toppmöte i London, Storbritannien, den 10 mars 2022.
Text: Kent Boström, IPAF Sverige.

IPAFs säkerhetskampanj Don’t Fall For It! beskriver möjliga bakomliggande orsaker till fall från mobila arbetsplattformar, vilket nästan alltid leder till allvarliga skador eller dödsfall. Kampanjen erbjuder operatörer och chefer råd för att mildra de vanligaste riskerna och undvika olyckor av denna typ, vilka identifieras i IPAFs pågående incidentrapportering och analys via portalen IPAF Accident Reporting.

”Mobila arbetsplattformar är utformade för att säkert utföra tillfälligt arbete på höjden i nästan alla miljöer, men varje år är den vanligaste typen av olycka som vi ser rapporteras fall från plattformen, vilket som man kan föreställa sig nästan alltid leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inträffar när man använder maskiner på höjden”, säger Peter Douglas, vd IPAF. ”Vi är fast beslutna att vår nya, riktade, globala säkerhetskampanj Don't Fall For It! kommer att bidra till att skapa säkra arbetsmetoder och påminna operatörer och chefer om några ganska grundläggande positiva steg de kan vidta för att minska risken för att sådana incidenter ska inträffa. Meddelandet är väldigt enkelt – välj rätt maskin för jobbet, ta inga risker, ta inga genvägar och bär rätt personlig fallskyddsutrustning på plattformar av bomtyp.”

”Operatörer kan hjälpa till att undvika den här typen av olyckor genom att fokusera på de principer vi har lagt fram som en del av denna kampanj”, säger Brian Parker, Head of Safety & Technical IPAF. ”Om de är ordentligt utbildade och bekanta med de mobila arbetsplattformar som används, så borde förhoppningsvis inget av dessa riktlinjer vara nya, men vi vet att självbelåtenhet föder förakt, och att man alltför ofta tar genvägar eller att grundläggande principer för säker användning ignoreras.”

”Med den här säkerhetskampanjen säger IPAF att om man blir frestad att göra något annat än vad man vet är det rätta och korrekta sättet att arbeta, eller om man någon gång blir ombedd att göra något som man tycker inte är säkert av en arbetskollega eller arbetsledare, ’fall inte för det.’ Mycket bättre att tänka två gånger och rädda ett liv – oavsett om det är en arbetskamrats eller ditt eget”, tillägger Brian Parker.

 

Viktiga vägledningspunkter i Don’t Fall For It

•    Planera noggrant – genomför en korrekt platsundersökning/-bedömning, välj rätt maskin för arbetet och använd professionellt utbildade operatörer och arbetsledare.

•    Lär känna maskinen – förare bör utbildas i vilken maskintyp de använder och bekanta sig med den specifika modellen. Operatörer bör bedöma att maskinen är lämplig för uppgiften och förhållandena, och tillräcklig när det gäller räckvidd, artikulation och bärförmåga. Maskinkunskap omfattar om personlig fallskyddsutrustning ska användas och i så fall vilken typ som ska användas och hur den ska fästas.

•    Clip on – Om personlig fallskyddsutrustning krävs, måste alla passagerare på plattformen fästa sitt snöre vid rätt förankringspunkt. Se till att rörelse inom plattformen är möjlig när den är monterad, och flytta inte maskinen eller höj plattformen förrän alla passagerare är anslutna.

•    Ställ upp och manövrera maskinen/plattformen effektivt – de åkande ska aldrig behöva ”over-reach”, det vill säga sträcka sig över förmåga, lossa fallskyddet, kliva eller klättra på skyddsräcken eller på annat sätt förlänga plattformens säkra arbetsområde. Se till att vertikala arbetsplattformar är placerade och omplacerade efter behov för att möjliggöra enkel åtkomst till arbetsområdet; Operatörer bör inte sträcka sig över förmåga eller stå på skyddsräcken för att komma åt ett arbetsområde istället för att ta tid och ansträngning för att omplacera maskinen korrekt.

•    Håll dig inne på plattformen/fäst – plattformens skyddsräcken utgör det primära fallförhindrandet och definierar arbetsområdet för maskinen som används. Håll dig alltid inne på plattformen. Där det finns krav på personlig fallskyddsutrustning måste du bära det. Lämna inte plattformen på höjden; lossa/gå ur endast efter avslutat arbete när det är säkert sänkt till marken.

IPAF erbjuder ytterligare vägledning om hur man använder mobila arbetsplattformar som ger mer information om specifika risker och ger råd om säkra driftsprocedurer. På IPAFs hemsida finns mer information om deras säkerhetskampanjer och länkar till relevant teknisk vägledning.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×