Kick Off! Kick On! 2014!

Published 19/3, 2014

Som bekant fyller uthyraren Säve Hyrmaskiner 25 år i år. Det har man tänkt fira under hela året och SRT kommer att bevaka företagets alla aktiviteter under året. Man vill promovera sina kunder, anställda, leverantörer och andra samarbetspartners alldeles särskilt under året.

Onsdagen den 29 januari samlades företagets alla anställda från de tre depåerna till en “Kick Off och Kick On” på huvudkontoret i Arlöv. Det blev en intensiv dag med mycket på agendan.

Sven Holger var moderator
Den som var lite av en moderator och som höll i programmet hela dagen var föreläsaren Sven Holger Svensson som medlemmar i Hyrex-Kedjan känner väl sedan länge. Sven Holger har hållit flera föreläsningar på Hyrex-Kedjans olika sammankomster. Sven Holger har glimten i ögat och har fått epitetet “Dumlemannen” för hans stor förkärlek för just dumlekolor. Åhörarna på hans olika föreläsningar bjuds alltid på dumlekolor. Så var nog med all säkerhet fallet även på Säve Hyrmaskiners Kick Off.
Det var 20-talet personer som hade samlats och dagen började med en gemensam frukost som hade dukats ut.
“Vi har haft sådana här kick offer sedan några år tillbaka och jag tycker att det är viktigt att man stannar upp i början av ett nytt år och samlas för att utbyta idéer och tankar”, säger Säves vd Roger Sturesson.

Internutbildningar sedan 2012
Roger berättar vidare att man behöver liksom en liten energiinjektion och att hitta riktningen för det kommande året. Under Sven Holger ledning började man programmet med att gratulera varandra till de 25 åren. Företaget har sedan 2012 genomgått två utbildningar under Sven Holgers ledning. Man gjorde en tillbakablick på det som man lärt sig och vilka resultaten blivit under 2013 och på vilket sätt man kan fortsätta implementera utbildningens steg 1 och 2 under detta år. Även omsättnings- och resultatsiffror för 2013 diskuterades såsom kostnader och hur man kan bli effektivare. Sedan pratades det en hel del om det år som ligger framför och vad han tror om utvecklingen. Vad har de anställda för förväntningar på marknaden och på bolaget?
På årets sammankomst handlade det naturligtvis en hel del om 25-årsjubileumet, hur det ska genomföras och firas. Man gick i detalj igenom det jubileumsprogram som man satt för året.

Grupparbete runt jubileet
När det var dags för lunch inmundigades den tillsammans på kontoret och sedan var det dags för ett grupparbete som hade rubriken “Hur får vi mest ut av vårt jubileum?”. Det blev en hel del diskuterande i grupperna runt detta ämne. Sedan fortsatte arbetet med att planera hur 2014 kommer att se ut med utgångspunkt från jubileumsaktiviteterna. Efter ett avbrott för kaffe drog det sista grupparbetet igång och man tog sig då an at diskutera hur man inom bolaget kan bli mera tidseffektiva. Hela tiden, som sagt, under ledning av Sven Holger Svensson som ledde och höll i trådarna.
Den allmänna uppfattningen bland de anställda var att dagen varit mycket positiv och man fått en hel del gjort och planerat. Riktningen för året har lagts och man vet nu mera tydligt hur man ska jobba vidare. Den allmänna uppfattningen bland de anställda är att man ser med större tillförsikt gentemot 2014 än man gjorde i inledningen av 2013. “Det känns mera tydligt nu att konjunkturerna är på väg åt rätt håll och det var vi alla ense om på kickoffen”, avslutar Roger Sturesson.
www.savehyr.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×