Konjunkturbarometern: Flera sektorer uppåt i februari (Februari 2023)

Published 6/3 at 13:29

Barometerindikatorn steg i februari, till 85,7 från 83,3 i januari. Störst ökning var det i tjänstesektorn vars konfidensindikator steg med 3,0 enheter medan bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,1 enheter.

Efter att ha minskat åtta månader i rad steg tillverkningsindustrins konfidensindikator i februari. Indikatorn steg från 100,4 till 102,2. Konfidensindikatorn för stål- och metallindustrin studsade i februari tillbaka och ökade med hela 25 enheter efter att ha fallit med 17 enheter i januari. Branschens indikator på 103,9 visar nu på ett något starkare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade till 94,5. Även om stämningsläget bland anläggningsbyggarna minskade så är läget i branschen fortfarande bättre än normalt. Bland husbyggarna minskade indikatorn ytterligare och till skillnad från anläggningsbyggarna är stämningsläget svagare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade något och är fortsatt den sektor i näringslivet där stämningen är dystrast. Större lager bidrog negativt till indikatorns nivå medan förväntningarna på försäljningsvolymen hejdade nedgången något.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,0 enheter till 89,5. Uppgången förklaras dels av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling, dels av att utvecklingen av företagens verksamhet de senaste månaderna har förbättrats jämfört med i januari.

Hushållens konfidensindikator ökade med 2,2 enheter till 59,9. Indikatorn steg för andra månaden i rad men trots det är stämningsläget kvar på en historiskt låg nivå. Hushållens konfidensindikator har utvecklats på ett likartat sätt i Sverige och flera andra EU-länder och indikatorerna ligger just nu på ungefär samma nivå.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×