Liftar för specialapplikationer från Liftexperten

Published 30/12, 2022 at 11:03

Nu lanserar Liftexperten sitt program av specialbyggda liftar för avancerade arbeten i tunnlar, för bergsäkring och arbeten i explosionskänsliga miljöer med mera.

Liftexperten som är distributör av Genie och Leguans produkter i Sverige har haft en fantastisk utveckling under de senaste två åren. Omsättningen har nästan fyrdubblats sedan 2020. Nu tar man sikte på att bredda verksamheten ytterligare genom att lansera sitt sortiment av liftar för specialapplikationer.

 

Specialbyggda liftar 10 procent av omsättningen och ökande

Förutom sina breda standardserier av liftar från Genie och Leguan är man nu redo för en ny satsning. Inom företagsgruppen som Liftexperten ingår i finns en omfattande verksamhet för specialbyggda liftar. Liftexperten ägs av det norska moderbolaget Hybeko som ligger i Skien. Hybeko är återförsäljare av Genie, Leguan och Dinolift på den norska marknaden.

Sedan 2017 bygger man även specialutrustade liftlösningar för speciella applikationer.

”Allt började med att vi fick förfrågningar gällande specialutrustade liftlösningar från våra kunder. Till en början kontaktade vi vår liftleverantör Genie ifall de själva skulle vilja bygga specialliftarna men de tackade nej. Efter en del intern diskussion beslutade vi att bygga om liftarna själva. Det visade sig att vi faktiskt hade resurserna själva in-house samt bra samarbeten med företag i närheten, berättar Espen Johannessen som är koncernchef för Hybeko-gruppen.

Förfrågningarna på specialbyggda liftlösningar ökade snabbt och idag finns ett helt sortiment för den här typen av specialliftar. Den här verksamheten startade egentligen med att Pål Tveitan anställdes på Hybeko 2017 och som ansvarar för den här produktutvecklingen inom bolaget. ”Den här specialgrenen inom bolaget har växt till sig under åren och utgör idag lite av extra ben i verksamheten om som idag representerar cirka 10 procent av omsättningen”, berättar Pål.

”Med specialprodukterna i verksamheten har vi fått egna produkter och gjort oss även till producenter och inte endast distributörer och specialprodukterna gör det möjligt för oss att ge oss in i flera verksamhetssektorer”, tillägger Espen.

 

Hybekos tunnelliftar

Idag erbjuder Liftexpterten och Hybeko tre specialbyggda liftmodeller. Den största och vanligast förekommande specialliften är tunnelliften, Hybeko Tunnel 3390RT. Den här liften är specialbyggd för servicearbeten i tunnlar och viadukter som exempelvis elinstallationer i tunneltak eller tunnelrehabiliteringsarbeten. Genom att man reducerats liftens maxhöjd från 10 till 6 meter är den godkänd för arbeten utan att behöva fälla ner stödbenen. Liften är också specialanpassad för att klara lutningar på 8 grader i längdriktningen och 5 graders sidolutning. Tunnelliften har flera olika specialanpassningar för att vara effektiv vid tunnelarbeten. Bland annat har arbetsplattformen försett med grindar så att man enkelt kan lyfta på material via arbetsplattformens ena kortsida. Den har också försetts med ett fäste för kabelvindor för smidig installation av elkablar i tunnlar. Tunnelliften finns i två olika modeller och utföranden. I år har man dessutom lanserat en ny modell kallad Hybeko Tunnel 2669RT. GS3390 liften kan dessutom ställas om till vanligt utförande mellan tunneluppdragen. Båda liftmodellerna kan köras både med batteri- och dieseldrift och batterierna kan både värmas och kylas beroende på årstiden då arbetena utförs. På den norska marknaden har Hybeko sålt ett ganska stort antal tunnelliftar. Nu är förekomsten av tunnlar betydligt större i Norge än i Sverige men även på den svenska marknaden är antalet tunnlar utbrett och behovet av underhåll stort. Det finns inga andra specialanpassade maskiner för den här typen av tunnelarbeten.

 

Hybeko Rockscaler

Hybekos andra specialprodukt är Hybeko Rockscaler som också finns i två varianter, Hybeko Rockscaler RS-85XC och Hybeko Rockscaler RS-135XC. Liftarna som bygger på en bomlift har försetts med ett borraggregat som monterats i korgen. Modellerna klarar att lyfta totalt 454 kg och är avsedda för så kallad fjellsäkring som man säger på norska. På svenska kan man översätta det med bergsäkring. Det vanligaste användningsområdet för den här typen av speciallift är infästningar av skyddsnät utmed vägar och trafikplatser för att minska risken för nedfallande lösa stenar på vägbanan. Naturligtvis finns en rad olika användningsområden när man behöver göra infästningar på höga höjder och i svåråtkomliga utrymmen.  Här kan man även tänka sig andra användningsområden som kapning eller demolering av betongkonstruktioner med hjälp av hydrauliskt eller högfrekvensdrivna kärnborrar, vägg- eller vajersågar. Bara den egna fantasin sätter gränserna. Upp tills idag har man sålt elva enheter av sin Rockscaler.

 

Hybeko EX explosionssäkrade liftar

Den tredje specialliften från Hybeko är EX-serien av explosionssäkrade liftar. I dag är det många industriella processer där produktion och hantering av vissa produkter som gas eller stoft blandat med luft kan innebära en stor explosionsrisk i kontakt med olika typer av tändningskällor som gnistor, höga temperaturer, ljusbågar eller liknande. Med sina explosionssäkrade liftar vill Hybeko erbjuda en säker lösning med sina specialbyggda och självgående liftar från Genie. Liftarna klarar att säkert arbeta i explosionsutsatta områden och ger en full garanti enligt ATEX-direktiven 2014/34 / EU. Med utrustningen följer alla certifikat och godkännanden som krävs för arbeten i explosionskänsliga områden.

 

Hybeko Shore power

Hybeko erbjuder dessutom en speciallift för användning i hamnarbeten och i synnerhet kopplat till så kallade ro/ro-skepp. Modellen heter Hybeko S-45SPE. Avsikten med liften är att förse stora skepp med el, telefoni och fiber när de lägger till i hamn. Traditionella metoder att elansluta skeppen i hamn har tidigare varit ganska komplicerat med fasta anslutningspunkter, då behöver skeppet anpassas till hamnen vilket gör att hamnytan inte maximeras. Med hjälp av Hybekos specialbyggda lift kan liften stå på kaj och med hjälp av boomen lyfta över en anslutningskabel med rätt längd som kan ansluta skeppet till strömförsörjningen på kajen. I hamn är tiden ganska kort för på och avlastning och allt stationärt arbete måste göras så effektivt som möjligt. Denna lift är ombyggd från en Genie S45XC och har dessutom byggts om från diesel till ett Lithium batteri som är anpassad till nordiskt klimat. Det kan alltså både värmas och kylas beroende på årstiden då arbetena utförs.

 

Genie utgör den självklara basen

För Hybekos del var det en självklarhet att välja Genies liftar som bas för sina specialbyggda lösningar. Däremot tar Hybeko det fulla ansvaret för produkten då ombyggnationen av Genies liftar är ganska omfattande. Alla garantivillkor är Hybekos ansvar och liftarna är inte försedda med Genies varumärke utan säljs under namnet Hybeko. All utveckling, tillverkning och testning av Hybekos specialliftar sker vid Hybekos anläggning i Skien, Norge.

”Vår specialitet är naturligtvis framförallt att sälja och serva Genies och Leguans liftar på den svenska marknaden men vi tror som våra kollegor i Norge att det även på den svenska marknaden kan finnas ett behov av dessa specialbyggda modeller. Det är något som utkristalliserat sig under de senaste åren”, säger Anders Åström, vd för Liftexperten i Göteborg.

Sverige genomgår en omfattande utbyggnation och uppfräschning av infrastrukturen just nu och behovet av exempelvis specialbyggda tunnelliftar borde vara ganska stort.

”Bara i Göteborg och Stockholm pågår gigantiska tunnelprojekt med milsvida tunnlar med stort behov av smidiga metoder och maskiner för installationsarbetena”, tillägger Anders.   

www.liftexperten.se

 

Fakta om Hybeko-gruppen

Företaget Hybeko A/S grundades redan 1972 i Skien av Mange Forland. Idag ägs och drivs bolaget av Mange Forlands son Svein Inge Forland, Freddy Forland och Espen Johannessen.

Moderbolaget i Norge sysselsätter idag totalt 62 personer och omsättningen ligger på 35 miljoner euro.

Företagets huvudkontor ligger sedan starten i Skien i landskapet Telemarken i Norge. Förutom huvudkontoret i Skien har Hybeko kontor och serviceverkstäder i Trondheim, Lillestrøm och Bergen. Man har också egna dotterbolag i Finland och Sverige. Inom hela Hybeko-gruppen omsätter man idag 60 miljoner euro och har totalt 95 anställda varav 22 i Sverige och 10 i Finland. I Sverige förvärvade man bolaget Liftexperten 2019 som idag har kontor och verkstäder i Göteborg och Knivsta norr om Stockholm.

 

Agenturprodukterna

Hybeko har sedan starten arbetat som återförsäljare av olika typer av så kallad accessutrustning som liftar, lyftbord med mera. Hybeko säljer idag amerikanska Genies kompletta sortiment vilket man på den norska marknaden gjort ända sedan 1988. På den norska marknaden säljer man även Avant Tecnos larvbandsliftar Leguan samt finska Dinolift. Man är även återförsäljare för svenska Edmos olika typer av lyftbord samt olika typer av varu- och bilhissar.

I det svenska dotterbolaget Liftexperten säljer man som bekant Genie men även Leguans produkter. Även i Finland är man auktoriserade återförsäljare av Genie.

”Planen är att växa ytterligare i Norden och Baltikum men det är inget jag kan gå in på i detalj nu gällande våra framtidsplaner”, säger Espen Johannessen och är koncernchef i Hybeko Group.

 

Omsättningen

Under 2005 nådde företagsgruppen en milstolpe då man nådde upp i en omsättning på 10 miljoner euro. Tre år senare, 2008, flyttade man in i sina nuvarande lokaler på Bøleveien i Skien. Under de följande åtta åren växte verksamheten kraftfullt och man fördubblade sin omsättning till hela 20 miljoner euro 2016. Året efter, 2017, skapades ytterligare ett ben att stå på i verksamheten då man lanserade sitt eget produktsortiment av specialliftar och produktutvecklaren Pål Tveitan anställdes i verksamheten.

Sedan gick det snabbt. 2019 började man samarbeta med Liftexperten i Sverige och samma år förvärvades verksamheten. Två år senare förvärvade man finska bolaget Rostek Teknikka Oy i Espoo. I år uppskattar Espen Johannessen att den totala omsättningen i företagsgruppen kommer att hamna på dryga 60 miljoner euro. Av denna omsättning representerar verksamheten inom Liftexperten cirka 20 miljoner euro och verksamheten i Finland när 6 miljoner euro.

”Siktet för 2023 är att vi ska nå upp i dryga 22 miljoner euro på den svenska marknaden och då hoppas vi att försäljningen av Hybekos specialliftar ska vara med och bidra till den försäljningsökningen”, säger Anders Åström som är grundare av Liftexperten och VD för verksamheten i Sverige.

 

Kraftfull ökning för Liftexperten

Som vi berättat om tidigare i SRT har Liftexperten visat på en fantastisk utveckling de senaste åren med en fyrdubbling av omsättningen. Man har dessutom startat upp sin filial i Knivsta norr och Stockholm med försäljning, lager och serviceverkstad. Målet för 2022 var att satsa i Malmö för att täcka in södra Sverige och i Karlstad för Mellansverige vilket nu genomförts och som funkar jättebra. ”Det är ovärderligt att ha tekniker på plats som nu täcker in stora delar av landet. Nu är de bara de norra delarna i landet som återstår”, säger Anders.

Liftexperten satsning är framförallt inom eftermarknaden som man bedömer som en mycket viktig del i verksamheten, viktigare än själva försäljningsarbetet faktiskt. Under 2022 har man anställt flera eftermarknadstekniker på den svenska marknaden vilket gör Liftexperten unika. Planen under 2023 är att anställa ytterligare tekniker på den svenska marknaden.

”Att hitta rätt person på rätt plats är en utmaning och vi lägger ner stor möda på detta i vår verksamhet. Rätt personal är a och o och dessutom att vår personal trivs med sitt arbete. Det är därför väldigt viktigt att ta hand om sin personal då min bedömning är att nöjda anställda ger nöjda kunder”, avslutar Anders Åström på Liftexperten.

 

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×