Nu kommer Ådalen och LGMG liftar till Sverige

Published 26/4 at 15:39

Nu äntrar ett nytt liftmärke den svenska marknaden, nämligen kinesiska LGMG, genom företaget Ådalen AB med säte i Göteborg. Bakom satsningen på den svenska marknaden står moderbolaget Ådalen Truck A/S i Sarpsborg, Norge.

Svensk Rental träffade Jan Erik Parr, försäljnings- och marknadschef för Ådalen Truck A/S, och Fredrik Neiås, försäljningschef för svenska dotterbolaget Ådalen AB, i Sarpsborg den 12 april i år. Nu står man i startgroparna för att lansera varumärket kraftfullt på den svenska markanden.

 

LGMG i Norge sedan 2019

Ådalen Truck A/S grundades 2003 av Arild Ådalen och var ursprungligen en renodlad maskinuthyrare i regionen. Arild fungerar idag som styrelseordförande i sällskapet och på VD-posten sitter sonen Örjan. Efter några år sedan bolaget grundades blev man återförsäljare för den kinesiska trucktillverkaren Hangchas produktsortiment i Norge.

Sedan 2019 har Ådalen Truck A/S sålt liftar från LGMG och Hinowa.

Det var på en mässa i Kina 2016 kom man i kontakt med LGMG produktsortiment. LGMG är ett helt privatägt bolag med ingen statlig inblandning. LGMG är förkortning för Lingong Heavy Machinery och moderbolaget med tillverkning är beläget i staden Jinan i Shandong-provinsen. Jinan ligger mellan Beijing och Shanghai, cirka 40 mil söder om Beijing. LGMG har också eget europakontor med lager i Dordrecht som ligger nära hamnarna i Rotterdam.

”Genom samarbetet med Hangcha har vi goda erfarenheter sedan länge från att arbeta med kinesiska tillverkare och LGMG, som har samma ägare som Volvo Car, har en mycket hög produktkvalitet och brett sortiment. Vi behövde ett ben till att stå på och beslutade undersöka möjligheterna att bli generalagent för LGMG i Norge och Sverige”, säger Jan Erik Parr.

Direkt på mässgolvet i Kina beställde man en container med flera olika modeller från LGMG och så var bollen i rullning och varumärket LGMG kom till Europa tack vare Ådalen Truck.

Man lyckades ganska omgående bra med att få ut LGMG på den norska marknaden och man testade med några utvalda kunder. Idag är LGMG ett uppskattat liftmärke i Norge både bland maskinuthyrare och entreprenörer som arbetar med liftar. Men det skulle dröja innan man beslutade sig för att satsa på den svenska marknaden. Man ville först bli varm i kläderna i Norge. Men nu är man redo att fullt ut satsa på marknadsföring och försäljning av LGMG även i Sverige. Sedan 2019 har man ett svenskt dotterbolag och sedan 2021 är Fredrik Neiås anställd som försäljningschef i det svenska dotterbolaget.

”Det känns utomordentligt spännande att lansera LGMG på den svenska marknaden. Jag har jobbat med olika liftvarumärken de senaste dryga 20 åren och jag har fullt förtroende för LGMGs produkter. Förr hade kanske kinesiska varumärken lite dålig klang vilket bottnar i att Kina är kända för att ursprungligen kopiera västerländska varumärken, något som hänt med många andra länder som exempelvis Japan och Italien. Men LGMG med många andra tillverkare har bevisat att kvaliteten är helt i paritet med västerländska varumärken. Vi ska ju också komma ihåg att de flesta stora västerländska varumärkena idag har sin produktion i Kina”, säger Neiås. Fredrik berättar att han är imponerade över hur grundligt LGMG kvalitetstestar sina nya produkter innan de släpps ut på marknaden. Nya produkter genomgår tester under minst ett år innan de lanseras.

Sätet för det svenska dotterbolaget ligger i Göteborg och man jobbar idag med att bygga upp ett servicenät i Sverige. Hittills idag har man etablerat servicekontrakt med tre företag vilka är Servicebröderna i Göteborg, Pirtec också i Göteborg och Lifton i Borlänge. På sikt kommer man även att öppna flera försäljningskontor i Sverige, exempelvis ligger Stockholm först på tur. Det faktum att moderbolaget i Sarpsborg ligger nära den svenska gränsen fungerar även moderbolaget som en bra support till den svenska marknaden vad gäller lager och service.

 

LGMG storsatsar på batteridrift

LGMGs produktsortiment består idag av en rad olika modeller av liftar som saxliftar, bomliftar, rakbomsliftar och pelarliftar. Modellerna finns både som el- och dieseldrivna liftar samt i hjul och larvbandsvariant. Pelarliftar från LGMG lanseras under 2023. LGMGs liftar finns i räckvidder upp till 30 meter. En styrka hos LGMG är företagets satsning på batteridrivna liftmodeller. Redan från lanseringan av varumärket 2002 var man långt framme i sin produktion av eldrivna liftar med egen utveckling av lithium-tekniken. En fulladdad batterilift från LGMG klara två till tre dagars arbete utan laddning. Ett produktsortiment som man rönt stora framgångar med är sina Supertech-modeller som är kraftfulla saxliftar med extra stora korgar med dubbla utskjut på cirka åtta meter. Värt att nämna är att det skulle dröja innan LGMG satsade på den europeiska marknaden. Under nära två decennier valde man att leverera främst till den inhemska marknaden samt övriga länder i Asien och USA. Men 2019 introducerades varumärket i Europa och Norge blev första landet.

När Svensk Rental träffar Jan Erik Parr och Fredrik Neiås uttrycker båda en stor begeistring över att nu på allvar lansera LGMGs produkter även i Sverige. På frågan om Ådalen önskar att utöka med ytterligare varumärken gällande liftar i framtiden så är man nöjda med LGMGs utbud. ”LGMG håller en hög takt i sin produktutveckling och nya modeller kommer hela tiden. Ett exempel är de nya pelarliftarna som vi kommer att lansera under året. Ett område som vi önskar att komplettera med på sikt är släpvagnsliftar”, säger Jan Erik.

Ådalen Truck A/S omsätter idag för över 200 miljoner NOK. Siktet för verksamheten i det svenska bolaget är att börja ta marknadsandelar så snart som möjligt. Man har gott om LGMG-liftar i lager och kan börja leverera liftar till svenska kunder omgående. De tre servicefirmorna i Sverige står redo att ta åt sig uppdrag om så behövs. ”Service är viktigt kontinuerligt men LGMGs produkter håller en mycket hög kvalitet så de går inte sönder i första taget”, säger Jan Erik.

Fredrik Neiås har lång erfarenhet från att arbeta med liftar. Han började arbeta med liftar redan 2003 och har suttit på båda sidor av bordet både som köpare och säljare, så att säga.

Han har arbetat med liftar hos Wangeskog, Ramirent och Riwal. Sedan har han arbetat med försäljning av liftar hos Brubakken. Jan Erik Parr har också lång erfarenhet från liftbranschen. Han kommer från grannstaden Skien och började att jobba för Hybeko 2000 och arbetade då med UpRight och senare Genie när Hybeko började sälja varumärke i Norge. Ådalen är aktiva medlemmar i PLF, Personliftföreningen som är Norges motsvarighet till Rentalföretgen i Sverige. Jan Erik Parr har genom åren samarbetat en hel del med LUR (Liftutbildningsrådet) och har utbytt en hel del utbildningsmaterial. Han ser fram emot ett fortsatt nära samarbete nu när LUR har gjort ett omtag i sin verksamhet. Ådalen AB önskar också att så snart som möjligt bli leverantörsmedlemmar i Rentalföretagen, berättar Fredrik.

 

Bra samarbete med Renta i Norge

I Norge har Ådalen ett nära samarbete med maskinuthyraren Renta som har drygt 25 depåer i landet. När Svensk Rental besöker Ådalen i Sarpsborg har vi också möjligheten att träffa Leif Martin Drange som är CEO för Renta i Norge. Jan Erik berättar att när man startade upp försäljningen av LGMG i Norge fick man en mycket god kontakt med just Renta. En kontakt som utvecklades till ett samarbete som nu har resulterat i att man nu levererat över 200 maskiner från LGMG till Renta i Norge. Dessa maskiner blir fördelade ut till Rentas depåer runt om i landet.  ”Innan vi bestämde oss för LGMG genomförde vi en noggrann studie av varumärket och fann att det svarade väl upp mot våra förväntningar och krav”, säger Drange till Svensk Rental. ”Då vi har en så bra kontakt med Renta i Norge har vi etablerad ett liknande samarbete med Renta AB i Sverige, och skall under våren leverera närmera 100 LGMG maskiner i Sverige.”

”Vi hoppas att få till stånd ett liknande samarbete med andra stora uthyrarkedjor i Sverige som är intresserad av att testa LGMG fullt ut på de depåer som jobbar extra brett med just liftar. Men naturligtvis är alla kunder lika viktiga. Men när ett nytt varumärke ska lansera sig brukar det vara gynnsamt för båda parter att börja med ett fördjupat samarbete med en eller ett fåtal uthyrare”, säger Fredrik Neiås.

Svensk Rental vill passa på att hälsa Ådalen välkomna till den svenska personliftmarknaden och för den som är nyfiken på LGMGs produktsortiment rekommenderar vi att besöka mässan Expolift den 14-15 september på Inframässan i Bredden, Stockholm, där Ådalen ställer ut varumärket.

www.aadalen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×