Nya lösningar från Wacker Neuson

Published 5/7 at 13:56

Under våren 2021 presenterar Wacker Neuson nya kompakta maskiner såsom grävmaskiner och dumprar, samt innovationer inom området för komprimering och i serien Zero Emission.

Wacker Neusons grävmaskiner i 4- respektive 5-tonsviktklasserna, ET42, ET58 och EZ50 (där Z står för “zero tail”, det vill säga inget bakre överhäng), är utrustade med Active Working Signal, vilket enligt Wacker Neuson garanterar större säkerhet för personerna i grävmaskinernas arbetsområde med hjälp av röda lysdioder inbyggda i motorhuven som signalerar att maskinen är driftsklar. Ytterligare en nyhet är att den banddrivna grävmaskinen ET42 kan utrustas med Vertical Digging System, VDS. Detta system möjliggör exakt vertikal grävning även på ojämnt underlag, vid gatustenskanter och i sluttningar, enligt Wacker Neuson. Lutningsmekanismen är inbyggd i bandaggregatet på modellen ET42. Med VDS får man med grävmaskinen en material- och tidsbesparing på 25 procent både vid grävning och igenfyllning, enligt Wacker Neuson. Dessutom har grävmaskinen ET42 med tillvalet VDS samma utrustning, instegshöjd och insticksdjup som modellerna utan VDS. Grävmaskinerna har stora lyft- och grävkrafter samt korta arbetscykler såväl som trepunktskinematik för större brytkraft, insticksdjup och dumpningshöjd. Hydraulsystemet Load Sensing Flow Sharing gör att maskinen automatiskt anpassar sig till lasten och att följsamheten i styrspaken är konstant för användaren.

Med teleskoplastaren TH412 och hjullastaren WL28 presenterar Wacker Neuson två allroundmaskiner. Hjullastaren WL28 är lämpad som flexibel transportmedhjälpare med hög tipplast. Hydraultillvalen medför enligt Wacker Neuson en finkänslig styrning och möjliggör drift med olika påbyggnadsredskap. Maskinerna är utrustade med ett elektroniskt styrt drivsystem med olika körlägen. Som standard medföljer det automatiska läget med hundraprocentig effekt, liksom Eco-läget där motorvarvtalet reduceras när den inställda körhastigheten uppnås. Användaren kan som tillval välja mellan ytterligare två lägen: läget med påbyggnadsredskap, där flödet i påbyggnadsredskapet hålls konstant, och M-Drive-läget, i vilket motorvarvtalet kan regleras genom handgasreglaget och körhastigheten med körpedalen. Den omarbetade teleskoplastaren TH412, med 1,25 tons nyttolast och en staplingshöjd på fyra meter, är Wacker Neusons mest kompakta modell i serien. Precis som alla teleskoplastare från Wacker Neuson är TH412 utrustad med förarassistanssystemet Vertical Lift System. Genom den delvis automatiserade teleskoprörelsen och den nästan vertikala lyft- respektive sänkrörelsen förbättras maskinens stabilitet, enligt Wacker Neuson.

Hjuldumprarna DW60 och DW90 med nyttolast på 6000 respektive 9000 kg är de största hjuldumprarna i Wacker Neusons produktutbud. De omarbetades och har nu en dieselmotor med EU:s avgasnorm steg V. Den automatiska stoppfunktionen som är standard på maskinerna stänger av maskinen efter ett fördefinierat tidsintervall utan användning. Den flerfunktionella 7-tumsdisplayen visar alla maskinfunktioner och bilder från front- och backkamerorna, samt viktig information för användaren. Som tillval finns bland annat förarhytt med utökad säkerhet tack vare den laminerade säkerhetsrutan och flakskyddsgaller. Dumprarna är utrustade med den hydrostatiska fyrhjulsdriften som gör att föraren endast behöver lägga i fram- eller backväxeln och att dumpern accelererar steglöst med konstant dragkraft. Dumprarna har även en automatisk bromsfunktion. Ett från utsidan väl synligt och orangefärgade säkerhetsbälte, en grön roterande lampa som visar att säkerhetsbältet är fastsatt och trappstege i signalfärger finns som tillval.

Till sortimentet i området för markkomprimering hör dikensvälten RTx. Genom några designanpassningar har underhållsfriheten i vältens underrede optimerats. Den nya modellgenerationen av den handstyrda vibratorvälten RD7 med en bandbredd på 650 mm går att använda både på asfalt och mark. Den är utrustad med en ergonomisk styrstång och har redskapslös åtkomst av serviceställen. Den har även en omarbetad styrstång (både i utformning och funktionalitet) vilket enligt Wacker Neuson gör komprimeringen enklare. På styrhandtaget kan alla manöverreglage nås direkt. Dessutom har RD7 en hand- och armvibrationsnivå på mindre än 2,5 m/s².

Wacker Neuson erbjuder även ett batteridrivet och högfrekvent stavvibratorsystem. Vikten på omformarryggsäcken (ACBe), i vilken litiumjonsbatteriet för stavvibratorn placeras, har minskat. Ryggsäckssystemet, som enligt Wacker Neuson utvecklades tillsammans med en av de ledande tillverkarna på marknaden, fördelar totalvikten på 13,5 kg, varav 9 kg för batteriet. Därmed möjliggörs enligt Wacker Neuson komfortabelt arbete utan kablar och utsläpp. Alla Wacker Neusons komprimeringsutrustningar med Zero Emission (batteristamp, batteridrivna vibratorplattor och stavvibratorer) drivs med samma modulära litiumjonsbatteri. Vid laddning kan det enligt Wacker Neuson tas ut i en handvändning, skiftas mot ett annat batteri eller bytas mellan utrustningar.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×