Rentalföretagen en gemensam stark röst för hela maskinuthyrningsbranschen

Published 7/7, 2021 at 16:47

Den nya gemensamma branschföreningen Rentalföretagen är formerad. Möt föreningens valberedning, nya styrelse och föreningens kansli.

Nu börjar arbetet för att skapa en stark gemensam förening för landets maskinuthyrare när de tidigare branschföreningarna Hyreskedjan och SRA (Swedish Rental Association) blivit ett i Rentalföretagen.

En röst med hela branschen bakom sig

Rentalbranschen, med sin cirkulära affärsmodell, erbjuder allt från produktuthyrning och säkerhetsutbildning till tjänste- och processutveckling. “Med den gemensamma branschorganisationen får vi nu bredden av många medlemmar och ett nätverk som representerar många olika storlekar och typer av företag. Med hela branschen bakom oss blir vi också en röst att räkna med samt en stark och trovärdig samtalspartner”, säger Bodel Blom, ordförande i Rentalföretagen, tidigare i Hyreskedjan.

“Efter flera historiska försök till samgående var tiden äntligen mogen. Interimsarbetet har präglats av en klar och tydlig vilja att nå ända fram. Vi har jobbat engagerat och målinriktat”, menar Johan Svedlund, Swedish Rentals avgående ordförande, som genom sin långvariga branscherfarenhet lotsat samordningen i hamn.

“Uthyrningsbranschen är en bransch som ligger helt rätt i tiden. Som maskinuthyrare är vi med och utformar framtiden. De många utmaningarna om hållbarhet, säkerhet och produktutveckling kan bäst lösas av branschens alla företag i en professionell förening”, säger Mikael Öberg, valberedningens sammankallande och tidigare företagsledare för flera av landets större rentalföretag.

www.rentalforetagen.se

 

Valberedningen

Branschföreningen Rentalföretagen har nu haft sitt första styrelsemöte med nya styrelsen och kansliet samlat. Vi tänkte i den här artikeln berätta vilka personerna är på de nya posterna. Men först skulle vi vilja presentera valberednings arbetsgrupp som under en längre tid arbetat hårt med att ta fram förslag till den nya styrelsen. Valberedningens uppdrag inför bildandet av Rentalföretagen har bland annat varit att ta fram sju styrelseledamöter, tre suppleanter, ordförande, vice ordförande, revisor och revisorssuppleanter. Valberedningens bakgrundsmaterial har bestått i styrelseledamöter, suppleanter och revisorer i Hyreskedjan och Swedish Rental Association.

Mikael Öberg

Mikael Öberg är valberedningens sammankallande och har varit verksam inom bygg- och maskinuthyrningsbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv.

Magnus Jaasund

Även för Magnus Jaasund har det blivit många år i maskinuthyrningsbranchen, hela 25 år. Han sitter bland annat med i styrelsen för LUR (Liftutbildningsrådet).

Ulf Ericsson

Ulf äger och driver Pemo Maskin AB och Katrineholms Hyrmaskiner AB i Katrineholm.

Roger Bengtsson

Roger har under många år arbetat som Fleet & Source Manager på Ramirent i Sverige och Danmark. Numera är han senioraffärsrådgivare.

 

Rentalföretagens styrelse

Valberedningens massiva arbete resulterade i ett förslag till styrelse, suppleanter och revisorer som valdes på Rentalföretagens första stämma den 27 maj i år. De nominerade kandidaterna utgjorde en jämställd och bra blandning av olika kompetenser. Valberedningen bedömning var att de föreslagna kandidaterna är både motiverade och engagerade, att de både vill och ser nyttan av att driva branschfrågor. Valberedningens bedömning var att kandidaterna ger en bra mix mellan små, mellanstora och stora företag i maskinuthyrningsbranschen som förstår medlemmarna vardag. De nominerade och senare valda kandidaterna bedöms vara väl meriterande och har en bra blandning av branscherfarenhet och nytänkande. Både de valda ledamöterna och suppleanterna är väl kvalificerade att leda arbetsutskott eller utvecklingsprojekt inom branschföreningen. Här följer en presentation av valda ledamöter i Rentalföretagens nya styrelse.

Bodel Blom

Ordförande Rentalföretagens styrelse, VD, Byggutrustning Luleå AB

Joacim Johansson

Vice ordförande Rentalföretagens styrelse, CEO Sverige, Renta AB

Mathias Boström

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Fleet Manager, Ramirent AB

Helena C Larsson

Ledamot Rentalföretagens styrelse, VD, Lyft- & Byggmaskiner AB

Johan P Bång

Ledamot Rentalföretagens styrelse, VD, InBy Rental AB

Lars-Göran Olsson

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Produktchef, Lambertsson Sverige AB

Nina Flood

Ledamot Rentalföretagens styrelse, Managing Director, Algeco AB

Silas Brown

Suppleant Rentalföretagens styrelse, Försäljningschef, Cramo

Thomas Sandberg

Suppleant Rentalföretagens styrelse, Depåchef, Borås Maskinhjälp AB

Wille Törnqvist

Suppleant Rentalföretagens styrelse, VD för Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB


 

Rentalföretagens kansli

Den nya gemensamma branschföreningen Rentalföretagen får ett starkt och erfaret kansli. Kansliet är beläget på samma adress som kansliet för tidigare Swedish Rental Association på Fleminggatan 7 i Stockholm.

Leena Haabma Hintze
Kanslichef

Jenny Forssell
Rådgivning

Sussie Bierbum
Medlemservice

Linda Hintze
Kommunikation, Verksamhetsutveckling

 

 

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×