Rentalföretagens höstmöte på Scandic Infra City

Published 1/12, 2022 at 12:26

Rentalföretagens höstmöte 2022 blev som vanligt en uppskattad sammankomst. Mötet ägde rum torsdagen den 10 november på Scandic Infra City i Bredden norr om Stockholm. Närmare 120 personer deltog från uthyrare och leverantörer och ägde rum i Scandics stora ballroom.

Dagen bjöd på en intressant agenda och började med att branschföreningens ordförande Bodel Blom hälsade välkommen. På scenen fanns också bland andra föreningens vice ordförande Joacim Johansson och kanslichefen Leena Haabma Hintze.

 

Brott mot företagen ökar

Dagen inleddes med en sammanfattande redogörelse vad som händer inom Rentalföretagen just nu, arbetet inom de olika utskotten samt att en enkät om Rentalföretagen genomfördes. Efter kaffe och fika föreläste Christer Liljenberg hur brotten mot företag har ökat under de senaste åren. Det handlar om både organiserad och oorganiserad brottslighet. Liljenberg gav exempel på hur man som företagare kan vara uppmärksam på hur brottsligheten kan upptäckas och hur vi som företagare kan hantera en situation där vi misstänker att ett brott inom bolaget har skett eller riskerar att komma att ske. Hur ser vi signalerna och hur hanterar vi de som utför brotten? Christer Liljenberg har arbetat som polis under många och dessutom inom försäkringsbranschen innan han startade sitt eget företag och föreläser om brottsförebyggande inom affärsvärlden.

 

Juridiskt stöd, en medlemsförmån

Leena Haabma Hintze berättade om en medlemsförmån för medlemmar inom Rentalföretagen. Alla medlemmar i Rentalföretagen erbjuds fri juridisk rådgivning under en timme genom juristbyrån Von Z Juridik som drivs av Vanessa von Zweigbergk. Om man efter denna timme av rådgivning bedömer att man önskar gå vidare med ytterligare hjälp och rådgivning erbjuds medlemmen ett rabatterat pris.  Vanessa von Zweigbergk berättade om tjänsten och fördelarna med att på ett smidigt sätt få hjälp med olika juridiska spörsmål i affärssammanhang som kan handla om arbetsrätt och pension, arbetsmiljö, afärsjuridik med mera. Vanessa har arbetat som företagsjurist under ett tiotal år.

 

Energibristen boven i konjunkturdramat

Efter en gemensam lunch i Scandic Infra Citys vinterträdgård introducerade Camilla Rolfsman från Persson Hyrmaskiner nästa gästföreläsare som var nationalekonomen Johan Deremar från Byggföretagen. Deremar gav en intressant presentation vad som skapat den ekonomiska situation som världen hamnat i. Pandemin var den faktor som utlöste de underliggande orsakerna. Komponentbristen och sedan kriget i Ukraina spädde sedan på krisen. Även Kinas tuffa restriktioner runt Covid-pandemin med nedstängningar av hela städer har också fått effekter på världsekonomin då det påverkat tillverkningsföretag. Men den största anledningen till den kraftiga uppbromsningen i ekonomin bottnar i energibristen som vi upplever just nu. Allt detta har dessutom satt fart på inflationstakten. Deremar drar paralleller med lågkonjunkturen på 1990-talet men säger att läget är inte så allvarligt som då. Idag har vi ett helt annat läge vad gäller bostadsmarknaden och vi har fortsatt brist på bostäder vilket vi inte hade på 1990-talet. Om kriget i Ukraina tar slut skulle ekonomin kunna återhämta sig ganska snabbt tror Deremar. Men det kommer att vara en viss eftersläpning vad gäller energibristen. Om vi inte återupptar handeln med gas från Ryssland kommer energikrisen troligen att förvärras till vintern 2023/2024. Idag är energilagren i framförallt Europa fyllda med rysk gas som kommer att användas den här vintern. Men inför vintern 2023/2024 måste energin komma från något annat håll om inte handeln med Ryssland återtagits. Detta kan leda till att energikrisen nästa vinter förvärras jämfört med den här vintern.

 

Vilket är kompetensbehovet bland landets maskinuthyrare?

Dagen fortsatte med en föreläsning kring det framtida behovet av förstärkningen av kompetensen inom branschorganisationen och de enskilda medlemsföretagen. Presentationen hölls av styrelseledamoten Johan P Bång, styrelsesuppleanten Thomas Sandberg samt Camilla Rolfsman från Persson Hyresmaskiner som ersatte Joakim Dahlgren. Mötesdeltagarna delades in i grupper där ett antal frågor rörande kompetensbehovet diskuterades. Mötesdeltagarna fick också besvara frågorna med hjälp Menti som är ett digitalt mentometersystem som använts vid tidigare möten. De olika svaren i grupperna redogjordes också muntligen. Perssons Hyresmaskiner jobbar framgångsrikt med att öka kompetensen inom bolaget. Rentalföretagen kommer att ta fram en medlemsutbildning som stöd för att öka kompetensen bland medlemmarna.

 

Kvinna, svart och homosexuell komiker sprungen ur pingströrelsen

Efter fika var det dags för det sista passet för dagen som bestod av en inspirationsföreläsning som hölls av ståupp-komikern Marika Carlsson. Föreläsningen var mycket uppskattad och Marika berättade om sig själv och sitt liv på ett mycket personligt men också humoristiskt sätt. Den ena skrattsalvan avlöste den andra trots att allvaret fanns som en underton. Ett av huvudämnena i föreläsningen var hur vi hanterar fördomar. Marika berättade om händelser och svårigheter från sitt liv som adopterad, svart homosexuell kvinna som dessutom är uppväxt inom pingströrelsen och vilka utmaningar det kan innebära. En verkligt intressant föreläsningen som väckte många frågor och funderingar.

Rentalföretagens höstmöte avslutades med en gemensam middag i Scandic Infra Citys vinterträdgård.

www.rentalforetagen.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×