Uppvaknandet 2021-09-31

Published 8/11, 2021 at 10:00

I skrivande stund är det lite drygt en månad sedan Sverige i princip helt hävde restriktionerna kring pandemin för de som är dubbelvaccinerade i landet.

Meningarna är delade i ifall det var riktigt att helt häva restriktionerna eller att istället hävda dem successivt under hösten och vintern. Den närmaste framtiden får utvisa. Den kalla perioden är just den del av året som viruset trivs bäst och vi har redan sett en markant ökning. Men samtidigt måste vi någon gång börja återgå till ett normalt liv igen som inte begränsas av restriktioner. Att gå tillbaka till ”Business as usual” blir lite som ett uppvaknande. Om merparten av invånarna är dubbelvaccinerade löper vi inte samma risk att bli allvarligt sjuka eller till och med dö. Men förr eller senare kommer hela befolkningen att behöva en tredje påfyllnadsdos då skyddet minskar betydligt sju månader efter den andra vaccinationsdosen. Bygg- och anläggningsbranschen har trots pandemin snurrat på väldigt bra. Det som pandemin satt käppar i hjulet för är att leveranstiderna för byggmaterial, förbrukningsmaterial, maskiner och verktyg förlängts avsevärt vilket gjort att produktionstakten halkat efter ganska mycket. Många pratar om den stora bristen på halvledare vilket stämmer. Halvledare behövs i en rad olika sammanhang såsom produktionsmaskiner och i olika utrustningar och bygg- och anläggningsmaskiner.

På det sätt som hela världens produktions- och marknadsapparat funkar idag blir vi extremt sårbara, något som snabbt också påverkar hela världen. Det såg helt annorlunda ut bara på 1980- och 1990-talen då våra arbetssätt som exempelvis tillverkare och leverantörer var mycket mera begränsat. Marknaden var mera lokal och omsättningsnivåerna var betydligt mindre men också mängden problem som kunde störa den totala marknaden. Produktionsstörningar drabbade heller inte hela världen utan begränsade delar av marknaden vilket gjorde att andra delar av marknaden kunde jobba på som tidigare. Men det snabba informationsflöde som gäller idag med hela världen som arbetsfält dyker nya mera svårlösta problem upp som drabbar en mycket större andel människor. Det här är något som vi måste lära oss att leva med och hitta nya arbetssätt till nästa pandemin eller till och med krig bryter ut.

 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×