Vallavagnen satsar med nya ägare

Published 26/4 at 14:59

Sedan årsskiftet storsatsar Vallavagnen med nya ägarna Arbetsvagnar Sweden AB och Samex AB. Anders Jämthagen, tidigare Norrlandsvagnar, har även hoppat på tåget.

Det har skett en del förändringar i leden bland de som tillverkar vagnar och bodar i landet. Vid årskiftet förvärvade nämligen företaget Arbetsvagnar i Lycksele tillverkare Vallavagnen i Katrineholm. Tillsammans omsätter man drygt 160 Mkr. Men året har börjat väldigt starkt så man räknar med en omsättningsökning under året. Idag sysselsätter man 60 anställda varav Arbetsvagnar har 45 anställda och Vallavagnen 15.

 

Förvärvet en bra avlastning med synergieffekter

Peter Bodelid som äger och driver Arbetsvagnar Sweden AB berättar att uppköpet av Vallavagnen var ett strategiskt förvärv. ”Bolaget har vuxit under många år och köpet av Vallavagnen innebär en avlastning inom det lätta segmentet av vagnar. Vi fick kontakt med Frondelius på Vallavagnen som berättade att han ville sälja”, berättar Peter Bondelid.

Peter berättar vidare att det finns klara synergieffekter mellan de båda bolagen. Arbetsvagnar har en mera mogen struktur och väl fungerande rutiner i sin produktion som Vallavagnen kan dra stor nytta av. Inköpsfördelarna är också väldigt tydliga, framhåller Peter.

 

Tillverkning både i Lycksele och Katrineholm

Tillverkningen av Vallavagnen kommer att ligga både i Katrineholm och Lycksele men uppdelat på olika produkter. Exempelvis toaletterna för både Arbetsvagnar och Vallavagnen kommer att ligga i Katrineholm. En stor nyhet är också att numera tillverkas Vallavagnen i den egna verksamheten. Under flera år köpte man modulerna från en dansk tillverkaren som slutmonterade och anpassade produkterna i Katrineholm. Från och med 2023 gör man allt själva.

Peter Bodelid tror att köpet av Vallavagnen kommer innebära en rad olika fördelar som i slutänden gynnar slutkunderna. ”Tillsammans kommer vi bli mycket starkare. Den svenska marknaden kommer att gynnas av detta med förbättrad service, reparationer och bättre hantering av garantiärenden”, säger Bondelid. Men Sverige är bara en del av marknaden. Idag säljer man sina produkter över hela Norden.

 

Maskinuthyrarna en viktig kundsektor

Vad gäller de olika kundgrupperna som man arbetar med så utgör rentalsektorn en viktig del. Exempel på kunder är Hyreslandslaget, Derome, Zeppelin, Ramirent, Renta, Skanska Rental, Lambertsson, Wangeskog med flera. En viktig kundgrupp för särskilt Arbetsvagnar är också stat, kommun och region samt naturligtvis bygg- och anläggningsbranschen. Man jobbar också en hel del med skogssektorn och har avtal med Svea Skog, SCA, Holmen, Stora Enso med flera.

Vad gäller målen de närmaste åren är inte att växa omsättning det viktigaste. Viktigare är att få igång den egna produktionen i Katrineholm och producera allt från grunden. ”En viktig del i detta är att minska beroendet av utländsk produktion. Exempelvis har valutakursen mot danska kronan varit en akilleshäl för Vallavagnen. Sedan är målet att väl förvalta relationen och växa med våra befintliga kunder samt även hitta nya kunder”, säger Peter.

Vad gäller nya produkter så är Peter lite förtegen men man tar fram en ny toalett som kommer att byggas i Katrineholm. Sedan kommer fler nyheter under året som man kommer att berätta om senare. Vad gäller det nuvarande sortimentet så är det omfattande och innehåller en mängd olika typer av mobila utrymmen som rast-, personal-, pionjär-, bostads-, service-, toalett och duschvagnar med mera. Under åren har man byggt många specialvagnar också, allt från mobila fårslakterier till cykelförråd. ”Hos oss på Arbetsvagnar och Vallavagnen är tanken att fortsätta vara en naturlig partner på alla mobila utrymmen”, säger Bondelid.

De vanligast förekommande vagnarna med de dominerande produktionsvolymerna på båda bolagen är personal- och rastvagnar. För Arbetsvagnar är depåvagnar (för skogen) och bostadsvagnar också stora produkter.

Som utvecklande och tillverkande bolag är det viktigt att följa både myndigheters och kundernas krav på produkterna. Kraven på produkterna är reglerade enligt fackliga avtal. Kraven från köparna är hela tiden ökande vad gäller tillgänglighet på reservdelar, service och support.

 

Kort om historik och ägande

Bolaget Arbetsvagnar startade 1964 av Lyckselebon Volmar Jonasson men hette då Norrländska Husvagnscentralen. Bolaget övertogs 1966 av Lycksele Byggcentral AB, som producerade rastkojor och byggelement till temporära åldringsbostäder. När företaget avvecklades 1970 övertogs produktionen av Lyckselevagnen AB, som började tillverka arbetsvagnar. Elva år senare, 1981, köpte Bengt Bondelid företaget, som idag går under namnet Arbetsvagnar Sweden AB. 1999 började sonen Peter Bondelid arbeta i företaget och som han äger och driver det än idag.

Vad gäller Vallavagnen så byggde man sin första vagn redan 1963 genom bröderna Karlsson. Men då hette bolaget Stentorps Fabriker. Innan bröderna Karlsson började bygga vagnar byggde man så kallade båghus och båggarage.

Idag äger Peter Bondelid 100 procent av Arbetsvagnar. Arbetsvagnar äger i sin tur 80 procent av Vallavagnen. Resterande 20 procent ägs av bolaget Samex AB som i sin tur ägs av Anton Samuelsson.

Nämnas i sammanhanget bör att Anders Jämthagen, som tidigare arbetade för Norrlandsvagnar i Bygdsiljum, numera är anställd som kundansvarig på Vallavagnen. Anders har varit behjälplig med att få fram det här reportaget.

www.vallavagnen.se
www.arbetsvagnar.se

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×